TKS R – Çatı Tipi Paket Klima Santrali (Roof Top)

Rooftop, klima santrali ve kondensing cihazını tek bir yapı içerisinde toplayan, soğutma veya ısıtma çevriminin tümüyle aynı ünite içerisinde gerçekleştiği kompakt ve birleşik bir hava koşullandırıcıdır. Bu cihazlar soğutma ve ısıtma kontrolü, havalandırma ve havanın temizlenmesini de kapsayan toplam bir iklimlendirme sağlar. Isının sağlandığı ortam ve ısının verildiği ortam hava olduğu için “havadan havaya” tip iklimlendiricilerdir. iklimlendirme olarak “sadece soğutma” veya “hem ısıtma hem soğutma” yapabilen cihazlar olarak iki ana tipe ayrılırlar. Isıtma işlevi cihazın tersine çevrimle ısı pompası olarak çalıştırılmasının yanında, elektrikli ısıtıcı, sıcak su bataryası veya gaz yakma modülü kullanılarak da sağlanabilir.

Soğutma çevriminde ısı iç ortamdan alınır ve dış ortama iletilir. Bu durumda dış ortam tarafındaki batarya kondenser, iç ortam tarafındaki batarya ise evaporator işlevi görür. Isıtma çevriminde ise soğutma çevriminin tersine ısı dış ortamdan alınır ve iç ortama iletilir. Bu durumda dış ortam tarafındaki batarya evaporator, iç ortam tarafındaki batarya ise kondenser işlevi görür.

Çatı tipi paket klima Santrali sistemleri genelanlamda merkezi sistem bulunmayan veya kurulması planlanmayan mahaller için uygundur. Bu sistem ile neredeyse tüm klima santrali alternatifleri sağlanabilmektedir. Örnek olarak, çeşitli taze hava karışım oranlarına ek olarak %100’e varan dış hava imkânı sağlanabilmektedir. Paket Tip Klima Santrali sistemleri serbest soğutma (free cooling), gece soğutması (night cooling) ve ısı geri kazanım (plakalı veya tamburlu) imkanlarıyla öne çıkmaktadır. Mimari gereksinimlere göre sulu, DX (direkt genleşme) ısı pompalı ve direkt yanmalı ısıtma yöntemleriyle ısıtma, DX (direkt genleşme) gibi farklı yöntemlerle de soğutma yapılabilmektedir.

Hazırlanıyor