TKS – Çatı Tipi Paket Klima Santrali (RoofTop)

Çatı tipi paket klima santralleri, klima santrali ve kondensing cihazını tek bir yapı içerisinde toplayan, soğutma veya ısıtma çevriminin tümüyle aynı ünite içerisinde gerçekleştiği kompakt ve birleşik bir hava koşullandırıcıdır. Bu cihazlar soğutma ve ısıtma kontrolü, havalandırma ve havanın temizlenmesini de kapsayan toplam bir iklimlendirme sağlar. Isının sağlandığı ortam ve ısının verildiği ortam hava olduğu için “havadan havaya” tip iklimlendiricilerdir. İklimlendirme olarak “sadece soğutma” veya “hem ısıtma hem soğutma” yapabilen cihazlar olarak iki ana tipe ayrılırlar. Isıtma işlevi cihazın tersine çevrimle ısı pompası olarak çalıştırılmasının yanında, elektrikli ısıtıcı, sıcak su bataryası veya gaz yakma modülü kullanılarak da sağlanabilir.

Çatı tipi paket klima santralleri, dış ünite ve iç ünitenin bir arada toplanmış halidir. Paket Tip Klima Santrallerinin ana kullanım alanları geniş ticari binalar, havalimanları, restoranlar, mağazalar, sinema ve tiyatro salonları, konferans salonları, endüstriyel binalar ve lojistik merkezleridir. Kullanılacak mekânın konumuna ve büyüklüğüne göre de modeller mevcuttur. Çalışma sistemi, içerdeki havayı dönüştürebileceği gibi bulunduğu ortamdaki havadan da yararlanarak belirlenmiş yerlere taze hava verir ve mekânın içindeki havayı temizler. Bu klimanın montajı için belirli alan özelliklerine sahip olmanız gerekir, ek olarak hiçbir ünite bulunmaz. Tek merkezden hava dağıtımını yapar. Montajdan önce klimanın nereye ve nereden hava vereceğini ayarlamanız gerekir. Bu belirlendikten sonra sabit hava kanallarıyla hava alışverişine imkân sağlar.

Görünüşü dış ortamlara uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Dışarı monte edilen klimalar hava kaybını en aza indirmeyi garanti eder. İç yüzeyi ve dış yüzeyi kolaylıkla temizlenebilir yapıya sahiptir, hiçbir zorluk çekmeden klimanızı istediğiniz zaman gerekli önlemleri aldıktan sonra temizleyebilirsiniz.